cv số 1398/SNV-QLCB&CCVC ngày 23/04/2020 v/v triển khai hướng dẫn của Sở Tài chính về sử dụng ngân sách nhà nước chi cho viên chức theo Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND
Tin đọc nhiều
Liên kết website